2 years ago

làm mất bằng đại học

làm bằng đại học lạc hồng bây giờ các bạn nghĩ mình thích ngành F&B, nhưng sau khi thử lại thấy không phù hợp. Biết chuyện, Chu Mai cương quyết đòi chia tay.
Sinh viên trường ĐH Nguyễn TrãiN read more...